Att leva med övervikt

Om du är överviktig är du långt ifrån ensam. Bara i Sverige lider en tredjedel av alla kvinnor och mer än hälften av alla män av övervikt¹. Att bära på för många extrakilon kan påverka vardagen negativt på många sätt för den som är drabbad, inte minst för att det ger en ökad risk för flera vanliga sjukdomar. Många får även en sämre självkänsla och känner sig illa behandlade på grund av sin övervikt – och det är inte bara främlingar som fäller elaka kommentarer. Familj, vänner och till och med vårdpersonal har ofta förutfattade meningar om överviktiga och beter sig ibland på ett sätt som upplevs som kränkande. Det är också vanligt att överviktiga personer blir diskriminerade på arbetsplatsen eller när de söker jobb². Fetma kan alltså slita på såväl hälsa och relationer som karriären. 

Risker med övervikt och fetma

Övervikt och fetma är ett av våra största folkhälsoproblem och ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Övervikt försämrar kroppens förmåga att reglera blodsocker, blodtryck och blodfetter, vilket i sin tur kan orsaka eller förvärra en rad sjukdomar. Som överviktig är risken till exempel större att drabbas av typ 2-diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck och – på sikt – för tidig död. Du kan minska risken att bli sjuk och förbättra din livskvalitet på många sätt genom att gå ner i vikt. För att lyckas med din viktnedgång är det viktigt att kombinera motion och hälsosam mat. Det finns också effektiva hjälpmedel som kan ge dig hjälp på traven, så att du kan börja leva livet fullt ut!

Hur vet jag om jag är överviktig?

Det finns olika sätt att mäta övervikt på men de vanligaste är att mäta midjan eller beräkna BMI (Body Mass Index). 

Midjemått

Midjemåttet anses vara ett bättre mått på övervikt än BMI, eftersom det är skadligare att ha mycket fett runt magen än på andra ställen på kroppen. Det innebär att du kan ha ett lågt BMI men ändå ha en ökad risk för sjukdom om du har bukfetma. För att få fram ditt midjemått mäter du runt midjan med ett måttband strax ovanför naveln, mittemellan höftbenet och första revbenet. Ett midjemått på 80 cm hos kvinnor och 94 cm hos män kan öka risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och högt blodsocker, vilket kan leda till diabetes. Risken för att drabbas av sjukdom ökar ännu mer om ditt midjemått är över 102 cm om du är man eller 88 cm om du är kvinna³.

BMI

BMI utgår från förhållandet mellan din vikt och längd och är ett grovt mått som inte tar hänsyn till ditt kön, din ålder, hur fettet är fördelat på kroppen eller hur stor andel som är fett. Du får fram ditt BMI genom att dividera din vikt i kilo med din längd i meter i kvadrat. En person som väger 60 kg och är 172 cm lång tar alltså summan av 1,72 x 1,72 och delar den med 60, vilket ger ett BMI på 20,3. I BMI-tabellen nedan kan du se om ditt värde ligger inom det normala eller om du bör gå ner i vikt.

   BMI (kg/m2)   
< 18,5 Undervikt 
18,5-24,9 Normalvikt 
25-29,9 Övervikt 
30-39,9 Fetma 
>40 Grav fetma 
Källa: Livsmedelsverket